PP MicroPile

ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้เรื่องบ้าน บ้านแข็งแรง มั่นคงด้วยเสาเข็มไมโครไพล์  มารู้จัก…เสาเข็มไมโครไพล์

PP MicroPile

ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้เรื่องบ้าน บ้านแข็งแรง มั่นคงด้วยเสาเข็มไมโครไพล์  มารู้จัก…เสาเข็มไมโครไพล์

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) หรือแบบไม่มีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากซึ่งลึกจากระดับผิวดินน้อยกว่า หรือเท่ากับด้านที่สั้นที่สุดของฐานราก โดยฐานรากวางอยู่บนชั้นดินโดยตรง และไม่มีการตอกเสาเข็มเพื่อรองรับฐานราก เหมาะกับสภาพพื้นดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และกับสภาพพื้นดินที่ตอกเสาเข็มไม่ลงหรืออย่างยากลำบาก เช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขาทะเลทราย

ที่มา Facebook: ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) หรือแบบไม่มีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากซึ่งลึกจากระดับผิวดินน้อยกว่า หรือเท่ากับด้านที่สั้นที่สุดของฐานราก โดยฐานรากวางอยู่บนชั้นดินโดยตรง และไม่มีการตอกเสาเข็มเพื่อรองรับฐานราก เหมาะกับสภาพพื้นดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และกับสภาพพื้นดินที่ตอกเสาเข็มไม่ลงหรืออย่างยากลำบาก เช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขาทะเลทราย

ที่มา Facebook: ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

ฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com