ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

รามคำแหง

ผลงานของ PP MicroPile  งานต่อเติมเสริมโครงสร้างของอาคาร

รามคำแหง

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com