ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com