ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

คลองหนึ่ง ปทุมธานี

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเสาเข็มกลมตัน ขนาด 20 cm จำนวน 18 ต้น

คลองหนึ่ง ปทุมธานี

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเสาเข็มกลมตัน ขนาด 20 cm จำนวน 18 ต้น

คลองหนึ่ง ปทุมธานี

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com