ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

บ้านพักอาศัย ย่านสวนลุมพินี

ผลงานของ PP MicroPile เข้าตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มขนาด 25 ซม. จำนวน 24 ต้น ตามแบบแปลนเสาเข็ม หลังจากดำเนินการเสร็จ

บ้านพักอาศัย ย่านสวนลุมพินี

ผลงานของ PP MicroPile เข้าตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มขนาด 25 ซม. จำนวน 24 ต้น ตามแบบแปลนเสาเข็ม หลังจากดำเนินการเสร็จ

บ้านพักอาศัย ย่านสวนลุมพินี

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com