ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

เชียงดาว เชียงใหม่

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเข็มลึก 8.30 เมตร Load 112 ton และ 121 ton

เชียงดาว เชียงใหม่

ผลงานของ PP MicroPile งานตอกเข็มลึก 8.30 เมตร Load 112 ton และ 121 ton

เชียงดาว เชียงใหม่

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com