ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด

ผลงานของ PP MicroPile งานทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test เสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด 30 cm.

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด

ผลงานของ PP MicroPile งานทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test เสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด 30 cm.

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด

PP MicroPile เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

บริษัท พีพี ไมโครไพล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

50 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สำนักงาน: 02 039 7596 โทรสาร: 02 977 3522
โทร: 081 357 2199
PPmicropile@gmail.com